Golosa

10€

tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, ‘nduja, onion and spicy salami